Wie zijn wij

Een Huis van het Kind is een samenwerkingsverband waarbinnen verschillende organisaties samen (aanstaande) gezinnen zo goed mogelijk ondersteunen.

In Haacht startte het verhaal van het Huis van het kind in 2015 met een breed overleg met verschillende lokale organisaties. Inmiddels zijn we bijna 2021 en beginnen stilaan de krijtlijnen in het verhaal duidelijk te worden. Een lange periode met vallen en opstaan waar we echter niet hebben stilgezeten. Zo gaat de week van de opvoeding niet meer opgemerkt voorbij in Haacht en is de familiehappening een jaarlijkse afsluiter van deze week. Ook de beleidsmakers vonden het een prioriteit om sterker in te zetten op het Huis van het Kind en dit werd bekrachtigd in het meerjarenplan.  

En dat proberen we te doen. Met onze stuurgroep kijken waarop we extra kunnen inzetten en nemen we onze werking kritisch onder de loep. 

Uiteraard is het verhaal daarmee niet geschreven. Zo willen we in de toekomst heel graag extra lokale samenwerking versterken: we hebben niet alle organisaties bereikt en willen graag de inspraak van lokale experten in toekomstige werkgroepen. Zo hopen we elk gezin en elk kind te bereiken. We willen daarnaast een plek geven aan jongeren. Het participatietraject dat we hiervoor zouden aangaan heeft omwille van corona vertraging opgelopen. Maar uitstel is geen afstel.

En zo willen we nog veel meer op de toekomstige agenda zetten!

 

"Naar een Huis van een Kind ga je omdat je een kind hebt, niet omdat je een probleem hebt." (Michel Vandenbroeck, 2015)