Pamperbank

Inzameling pampers

Opgroeiende kinderen hebben regelmatig een grotere maat pampers nodig of worden zindelijk. Soms ontstaat er zo een overschot aan pampers. Wij zamelen deze pampers in om ze vervolgens te verdelen onder gezinnen die er nood aan hebben. Voor jonge gezinnen in een kwetsbare situatie neemt de aankoop van pampers immers een hele hap uit hun budget. Met dit project krijgen deze gezinnen een extra duwtje in de rug. Wie thuis nog pampers heeft liggen, mag ze binnenbrengen in één van de inzamelpunten.

Giften

Wie geen pampers heeft, maar het project wel wil steunen, kan een gift doen in de vorm van nieuw aangekochte pakketten. Je kan hierbij voorafgaand best informeren bij het Huis van het Kind of de sociale dienst aan welke pampermaten er op dat moment het meest nood is. Zo komt jouw gift zeker goed terecht.


Waar kan je de pampers binnenbrengen?

  • Loket Huis van het Kind in GC Den Breughel, Wespelaarstesteenweg 85, 3150 Haacht
  • Sporthal Den Dijk, Dijkstraat 1, 3150 Wespelaar
  • Consultatiebureau Kind & Gezin, Markt 5, 3150 Haacht
  • LDC De Klapper, Klapgat 2, 3150 Haacht
  • HaBoBib, Verhaegenlaan 5, 3150 Haacht
  • Ferm Kinderopvang Het Wespennestje, Grote Baan 54, 3150 Haacht
  • alle Haachtse kleuter- en lagere scholen buiten De PIT en de Puzzel