Pamperbank

Inzameling pampers

Opgroeiende kinderen hebben regelmatig een grotere maat pampers nodig of worden zindelijk. Soms ontstaat er zo een overschot aan pampers. Wij zamelen deze pampers in om ze vervolgens te verdelen onder gezinnen die er nood aan hebben. Voor jonge gezinnen in een kwetsbare situatie neemt de aankoop van pampers immers een hele hap uit hun budget. Met dit project krijgen deze gezinnen een extra duwtje in de rug. Wie thuis nog pampers heeft liggen, mag ze binnenbrengen in een van de drie inzamelpunten.

Giften

Wie geen pampers heeft, maar het project wel wil steunen, kan een gift doen in de vorm van nieuw aangekochte pakketten.

Waar kan je de pampers binnenbrengen?

  • DC Den Breughel, Wespelaarstesteenweg 85, 3150 Haacht
  • Sporthal Den Dijk, Dijkstraat 1, 3150 Wespelaar
  • Consultatiebureau Kind & Gezin, Markt 5, 3150 Haacht