Speelewei: Inclusiewerking

Speelewei, een inclusief speelplein

Alle kinderen moeten zich goed voelen en zich kunnen uitleven op Speelewei. We moedigen diversiteit aan en verwelkomen ook kinderen met speciale noden. We spelen in op de noden van elk kind door te observeren, met hen mee te spelen en te luisteren naar ouders en kinderen om eventueel activiteiten aan te passen. Zo kan iedereen meespelen met de groep. We geven geen stempels; iedereen is gelijk en uniek.

Onze VIP-animatoren (Very Inclusive Person)

 • focussen op de maximale integratie in onze reguliere werking,
 • fungeren als laagdrempelig aanspreek- en steunpunt voor de kinderen,
 • coachen de rest van de animatorenploeg,
 • communiceren intensief met ouders.

Voor wie?

Concreet gaat het over kinderen met

 • mentale beperkingen;
 • fysieke beperkingen (zoals diabetes of lichamelijke handicaps);
 • ontwikkelingsstoornissen (zoals autisme, ADHD of gedragsstoornissen).

Om een werkbare inclusiewerking te organiseren, kunnen we jammer genoeg geen kinderen opvangen die nood hebben aan één op één begeleiding.

Ook animatoren met dergelijke beperkingen krijgen kansen op Speelewei.

Deze co-animatoren

 • hebben niet dezelfde verantwoordelijkheden als andere animatoren,
 • worden wel maximaal betrokken,
 • nemen een erg zinvolle, assisterende rol op,
 • verruimen de blik van alle animatoren en kinderen.

3-kansensysteem


We werken met een 3-kansensysteem ('Het stoplicht'). Per kind houden we bij wanneer we de situatie niet onder controle hebben en de veiligheid niet gewaarborgd is. Kinderen worden niet meteen afgestraft op gedragsfouten, maar kunnen wel uitgesloten worden als we de situatie regelmatig niet onder controle hebben. Zo houden we onze werking vlot draaiende.

Hoe aanvragen?

Dien hier je aanvraag voor onze inclusiewerking in

Aanvragen moeten ten laatste ingediend worden op 31 mei 2024.
We contacteren je als een gesprek voor de start van het speelplein aangewezen is.

Waarom doen we een aparte inschrijving voor de inclusiewerking?

We weten graag vooraf welke kinderen naar Speelewei zullen komen, en wat hun noden en behoeften zijn. Zo kunnen we de werking en activiteiten waar nodig aanpassen of op hen afstemmen. We luisteren ook graag naar de ouders en kinderen zelf, en gaan indien gewenst individueel in gesprek zodat we een nog duidelijker beeld krijgen van het kind.

Heb je nog vragen of wil je meer informatie?

Neem contact op met de jeugddienst via 016 / 26 94 32.