Sportweken: monitoren

De sportweken gaan in 2024 door 

  • van 1 tot 5 juli (Sportweek 1)
  • van 8 tot 14 juli (Sportweek 2)
  • van 21 tot 23 augustus (Urban tienerkamp)

We sporten van 9 tot 16 uur, verdeeld in 12 groepen die per leeftijd ingedeeld zijn. Je mag je favoriete sport(en) doorgeven aan team Sport. Naast het begeleiden van je sport sta je ook in voor de opvang voor en na de sportactiviteiten (tussen 8 en 17 uur) en voor speeltijdtoezicht. 

Een voorwaarde is dat je een diploma hebt (bijvoorbeeld master of bachelor lichamelijke opvoeding of een diploma als trainer of initiator) of ervaring in het geven van een bepaalde sport. 

Opvraging en controle uittreksel strafregister 'Model 596.2'

Om minderjarigen beter te beschermen en een aantasting van hun fysieke, psychische of seksuele integriteit zoveel mogelijk te vermijden, voerde de Vlaamse Regering de verplichting in om bij nieuwe medewerkers in bepaalde functies een uittreksel uit het strafregister op te vragen en te controleren. Er bestaan 3 modellen van uittreksels. Model ‘Artikel 596.2’ is het ‘minderjarigenmodel’ en is het attest dat nodig is voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals animatie of begeleiding van minderjarigen.

Het type uittreksel ‘minderjarigenmodel’ vermeldt niet alle veroordelingen. Als meerderjarige zullen veroordelingen die zijn opgelopen als minderjarige bijvoorbeeld niet worden vermeld. Ook veroordelingen tot een werkstraf zullen niet terug te vinden zijn op het uittreksel. Bepaalde veroordelingen zullen enkel worden vermeld indien ze betrekking hebben op feiten ten aanzien van minderjarigen. Indien een rechter het verbod uitspreekt om deel uit te maken van een organisatie waarvan de activiteit in hoofdzaak gericht is op minderjarigen, zal dat verbod uiteraard wel vermeld worden op dit type uittreksel.

Bij jouw inschrijving als monitor zal je dus voortaan het Model ‘Artikel 596.2’ uit het strafregister moeten uploaden. Na controle, die wordt uitgevoerd door de verantwoordelijke medewerker van team Sport, zal dit uittreksel verwijderd worden. Enkel met een blanco model zal jouw inschrijving als monitor aanvaard worden.

Waar kan je het uittreksel opvragen? 

Je kan een uittreksel voor jezelf aanvragen in de gemeente waar je gedomicilieerd bent. Inwoners van Haacht kunnen dit digitaal via deze link. Monitoren die in een andere gemeente wonen, kunnen best een kijkje nemen op de website van die gemeente.

LET OP! Opgevraagde uittreksels worden steeds gecontroleerd door de politie voor afhandeling. Dit kan een week in beslag nemen.